W razie konieczności, wesprzemy Cię pomocą prawną.

 

biuro rachunkowe poznań

Świadczymy usługi kompleksowego doradztwa prawnego obejmującego swym zakresem większość dziedzin prawa związanych z obrotem gospodarczym. Na obszarze całej Polski pracujemy dla podmiotów z sektora publicznego i prywatnego, oferując także specjalistyczne doradztwo branżowe.

Koncentrujemy się na dogłębnym poznaniu branż, w jakich działają nasi klienci. Dbamy o to, by nasze doradztwo prawne nie ograniczało się do kwestii formalno-prawnych i wskazujemy klientom najkorzystniejsze rozwiązania biznesowe umożliwiające im realizację celów strategicznych.

We współpracy z pozostałymi podmiotami z naszej grupy firm doradczych zapewniamy także wsparcie ekonomiczno-finansowe, rzeczoznawcze (wyceny przedsiębiorstw i poszczególnych składników majątkowych) oraz doradztwo prawne na rzecz osób fizycznych.

Świadczone przez nas usługi prawne obejmują między innymi:

  • szeroko rozumiane doradztwo prawne – korporacyjne i restrukturyzacyjno-transakcyjne, na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i spółek z ich udziałem, przy obsłudze projektów infrastrukturalnych i inwestycji,
  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych,
  • obsługę transakcji gospodarczych, w tym sporządzanie i negocjowanie kontraktów,
  • zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji publicznej,
  • doradztwo w procesach prywatyzacji, fuzji, przejęć, podziałów i przekształceń przedsiębiorstw,
  • wsparcie zamawiających i inwestorów w procesach inwestycyjnych oraz przy nawiązywaniu partnerstw publiczno-prywatnych.

 

Kancelaria, według prestiżowego Rankingu Kancelarii dziennika Rzeczpospolita, zalicza się do grona największych wielkopolskich kancelarii prawnych (w 2018 r. została sklasyfikowana na 7. miejscu w Wielkopolsce według liczby radców prawnych i adwokatów oraz w pierwszej setce w Polsce według liczby zatrudnionych prawników). Potencjał kadrowy Kancelarii obejmuje obecnie kilkadziesiąt osób, w tym radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, ekonomistów. Kancelaria współpracuje ze sprawdzonymi rzeczoznawcami majątkowymi, biegłymi rewidentami, komornikami i notariuszami.