Przejmiemy wszystkie formalno-prawne aspekty zatrudniania i rozliczania Twoich pracowników.

 

Korzyści:

 • ograniczenie ryzyka wobec instytucji publiczno-prawnych
 • aktualna wiedza i korzystanie z wiedzy ekspertów
 • szybkie dostosowywanie się do stale zmieniającego się prawa
 • oszczędności
  • nie inwestujesz w oprogramowanie
  • brak konieczności szkoleń
  • nie poświęcasz czasu na sprawy administracyjne
  • nie ponosisz kosztów stworzenia i wyposażenia miejsca pracy
  • tańsze niż zatrudnienie własnego pracownika, bez urlopu i chorobowego

 

Zakres czynności:

 • miesięczne i roczne deklaracje do US i ZUS
 • raporty do GUS i NBP
 • prowadzenie akt osobowych
 • rejestracja pracowników w ZUS i US
 • załatwianie bieżących spraw w ZUS
 • rozliczanie pracowników zatrudnionych w oparciu o umowe o pracę, umowę zlecenie i umowę o dzieło (umowy cywilno-prawne)
 • przygotowywanie listy płac i rachunków z tytułu świadczenia pracy
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników
 • przygotowywanie dokumentów:
  • umowy o pracę oraz cywilno-prawne (umowy zlecenia i o dzieło)
  • świadectwa pracy
  • deklaracje i dokumenty do ZUS w przypadku zasiłków chorobowych,  rehabilitacyjnych, macierzyńskich