Zajmiemy się rachunkowością Twojej firmy w możliwie najkorzystniejszy finansowo sposób.

 

Korzyści:

 • ograniczenie ryzyka wobec instytucji publiczno-prawnych
 • aktualna wiedza i korzystanie z wiedzy ekspertów
 • szybkie dostosowywanie się do stale zmieniającego się prawa
 • wymierne oszczędności dla Ciebie
  • nie ponosisz kosztów stworzenia stanowiska pracy
  • nie musisz przeprowadzać ciągłych szkoleń pracowników
  • nie inwestujesz w oprogramowanie
  • nie poświęcasz czasu na sprawy administracyjne związane z księgowością

 

Zakres czynności:

 • obsługa rachunkowo-księgowa w zakresie:
  • Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR)
  • Pełna Księgowość (Księgi Rachunkowe)
  • Ryczałt Ewidencjonowany
  • Karta Podatkowa
  • Księgowość Korporacyjna – wybrane elementy
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych
 • zastawienie obrotów i sald
 • ewidencja przychodów  i kosztów
 • rejestr zakupów i sprzedaży VAT
 • ewidencja środków trwałych
 • odpisy amortyzacyjne
 • rozliczanie delegacji
 • formalna i rachunkowa weryfikacja dokumentów
 • okresowe deklaracje podatkowe z tytułu CIT, PIT,VAT, VAT UE, VAT 27
 • przygotowywanie i wysyłanie plików JPK VAT
 • sprawozdawczość finansowa: bilans, rachunek zysków i strat (RZiS), cash flow
 • wyjaśnianie spraw z ZUS i US w imieniu klienta
 • reprezentowanie klienta podczas kontroli z ZUS, US, PFRON