Biznes Serwis Sp. z o.o. prowadzi działalność w dwóch segmentach usług finansowych dla przedsiębiorstw - czuwając nad właściwymi rozliczeniami finansowo-księgowymi oraz nad odpowiednim zabezpieczeniem majątku.

Oferujemy kompleksowe usługi związane z prowadzeniem firmy od strony finansowej w zakresie:

  1. księgowości, finansów i doradztwa gospodarczego
  2. doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego (broker ubezpieczeniowy).

Priorytetem naszej firmy jest zadowolenie i satysfakcja klientów z usług oferowanych przez Biznes Serwis oraz profesjonalizm w działaniu.

Doświadczenie zawodowe pracowników, zdobyte w instytucjach finansowych, renomowanych przedsiębiorstwach z kapitałem polskim i międzynarodowym oraz profesjonalizm "księgowego", poparte zostało zdobyciem II miejsca w konkursie "Księgowy Roku".

Spółka posiada pozwolenia na prowadzenie działalności w wybranych segmentach rynku doradztwa finansowego. Pracownicy legitymują się certyfikatami oraz dokumentami poświadczającymi zdanie egzaminu uprawniającego do wykonywania czynności brokerskich.

Wzrost konkurencji i specjalizacja życia gospodarczego stworzyła możliwość, a nawet konieczność przekazania spraw finansowych profesjonalnym podmiotom zewnętrznym. Biznes Serwis Sp. z o.o. wspiera przedsiębiorców i aktywne osoby w ich codziennym zmaganiu się ze światem szeroko pojętych finansów.