Współpracując z Klientami, zawsze staramy się dostrzegać poza cyferkami ich samych, ludzi, którzy starają się,
by ich biznes dobrze funkcjonował i zarabiał.

 

Nasza idea

“biznes tworzą ludzie”

 

Nasze wartości

Serwisowość

Uczciwość biznesowa

Szczere relacje człowiek-człowiek,

Długodystansowość

Otwartość i elastyczność

 

Nasz zespół

Nasz zespół to mieszanka pracowników będących wysoko wykwalifikowanymi specjalistami ze znacznym kilkunastoletnim doświadczeniem
oraz ludzi młodych o dużym potencjale rozwoju.
Współpracujemy również z gronem sprawdzonych ekspertów z dziedziny m.in. prawa, informatyki, doradztwa podatkowego i personalnego,
którzy wspierają rozwój biznesu
naszych klientów jak i naszej firmy.

 

Waldemar Ligocki
Marzena Szafrańska
Paulina Skonieczna
Robert Janyga
Małgorzata Niemczyk
Agata Goślińska