Nasz adres:
Biznes Serwis Sp. z o.o.
Ul. Słowackiego 17/7
60-822 Poznań

tel. +48 (61) 843 52 96
  +48 (61) 847 95 91
fax +48 (61) 847 95 92
  +48 (61) 843 52 96
   
e-mail podatki@biznes-serwis.pl
  broker@biznes-serwis.pl

NIP: 781 16 69 692

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu
XXI Wydz. Gospodarczy, KRS 0000063242
Wysokość kapitału zakładowego 25 tys. PLN